Zastępstwa: wtorek – 23.05.2017 r.
za Panią A. Stróż (od 2. do 6. lekcji) i Pana R. Janczewskiego.

1. IA – j. polski Pani A. Odyniec,
IIIB – na 8:55,
2. IIB – j. polski Pani S. Lewandowska (e),
3. --------------------------------,
4. IIA – j. polski Pani S. Lewandowska (e),
5. gr. IIAB (Pani A. Stróż) – świetlica,
6. ------------------------------,
7. IIIA i IIIB – spotkanie z przedstawicielami ZST w Lubsku – gab. nr 4 – Pani A. Odyniec.

IIIA i IIIB – od 2. do 6. lekcji – wyjazd od Żar.

Dyżury:
10:35 – 10:55 – korytarz i sala gimn. Pani S. Lewandowska,
12:40 – 12:55 – korytarz i sala gimn. Pani A. Hajdul.
Zastępstwa: środa – 24.05.2017 r.
za Panią B. Mickiewicz oraz Pana R. Kochanowskiego.

1. gr. IIA- na 8:55,
2. IA – historia Pan R. Janczewski,
3. IIIA – j. angielski Pani B. Kindrat - Powroźniak,
IIIB – świetlica,
4. ----------------------------------,
5. IIA – lekcja biblioteczna,
IIB – WOS Pan R. Janczewski.

Dyżury:
9:40 – 9:50 – boisko Pani B. Kindrat – Powroźniak.
Zastępstwa: czwartek – 25.05.2017 r.
za Panie: J. Jurek i B. Mickiewicz oraz Pana K. Kierowskiego.

1. IA – plastyka Pani A. Odyniec,
2. -----------------------------------,
3. IA – EDB Pan R. Kochanowski,
4. gr. IIAB (Pana K. Kierowskiego) – w-f Pani A. Hajdul,
5. ----------------------------------,
6. gr. IIIAB (Pana K. Kierowskiego) – zaj. sport. Pan R. Janczewski,
7. gr. IIIAB (Pana K. Kierowskiego) – do domu,
8. Youngster - odwołany.

Dyżury:
10:35 – 10:55 – boisko Pani A. Odyniec,
11:40 – 11:55 – korytarz i sala gimn. Pani A. Hajdul,
12:40 – 12:55 – stołówka Pan R. Janczewski,
14:35 – 14:45 – szatnia/boisko Pani M. Jankowiak – Mrozińska.
Zastępstwa: piątek – 26.05.2017 r.
za Panią S. Lewandowską oraz Pana K. Kierowskiego.

1. gr. IIIB – j. angielski Pani B. Kindrat - Powroźniak,
2. gr. IIIA – j. angielski Pani B. Mickiewicz,
3. gr. IA (Pana K. Kierowskiego) – świetlica IIA – lekcja biblioteczna.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – boisko Pani M. Greń,
10:35 – 10:55 – boisko Pan R. Janczewski.