Od października 2013 do lutego 2015 roku nasza szkoła uczestniczy w unijnym projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Liderem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL). W skład zespołu reprezentującego naszą szkołę wchodzą: uczniowie (Katarzyna Rzepa, Kacper Mataczyna), rodzice (Pani Honorata Derdziak, Pani Jadwiga Łozińska), nauczyciel (Pani Bernadetta Kindrat-Powroźniak) i  dyrektor. Cele projektu i harmonogram zostały określone w podpisanym przez obie strony porozumieniu.