HTML clipboard

Obiady są wydawane od godz. 10.35 do godz.14.00

HTML clipboard


Należność za obiady za m­c czerwiec 2017 r. 

      uczniowie       14 dni  x 2,50 zł =  35,00 zł

                                      

     pracownicy     14 dni  x 5,00 zł =  70,00 zł


HTML clipboard
Należność  proszę  wpłacać  do dnia  20 miesiąca  u  intendentki
 lub na konto nr  50 1090 1564 0000 0001 0345 4233.