XII Międzygimnazjalna Sesja Językowa, Brody 2 grudnia 2015 r.
ZAREJESTROWANE SZKOŁY

Publiczne Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jasieniu