Z Milówki przez Boraczą i pn. stoki Lipowskiej

Zn. zielone, 127 ok. 4 g. Ze st. kol. kierujemy się w lewo ku szosie wiodącej z centrum Milówki do Rajczy, po czym pook. 54 km koło kapliczki skręcamy w lewo drogą wiodącą wśród pól ku doi. Milowskiego Pot. Zaraz

Z Węgierskiej Górki przez dol. Żabnicy i przeł. Pawlusią

Zn. zielone, później żółte, ok. 4—4,5 g. Ze st. kol. wspólnie ze zn. czerwonymi (nr 125) i niebieskimi (nr 138) do wylotu doi. Żabnicy, a następnie, gdy najpierw czerwone, a później niebieskie odłączą się od naszego szlaku idziemy poprzez całą

Z Węgierskiej Górki — główny szlak beskidzki

Zn. czerwone, ok. 4,25— 5 g. Ze st. kol. wychodzimy na drogę, którą w lewo w kierunku pd.-wsch. ku wsi Żabnica. Niebawem mijamy stary rozbity bunkier z 1939 r. — jedno z wielu umocnień z pierwszych dni wrześniowych, w których

Lipowska

Zazwyczaj ma się na myśli pod tą nazwą halę ze schroniskiem i zapomina się o szczycie, na którego pd. zboczu rozciąga się wspomniana widokowa hala. Sam wierzchołek jest zalesiony, jedynie na pn. stoku rozciąga się hala Wojtasia (zw. też Wojtaszkową)

Z osiedla Ciapków w dol. Złatnej przez Okrągłą

Bez znaków. Do rozgałęzienia doi. Straceńca szlakiem nr 123. Teraz skręcamy w lewą odnogę i podchodzimy ścieżką ku pn. wsch. wznosząc się na stok z lewej strony. Osiąga ona grzbiet Okrągłej, zaginający się na pd. wsch. (osiedla) ku bezleśnej Okrągłej,

Z osiedla Ciapków w dol. Złatnej, dol. Straceńca

Bez znaków, przez 1,75—2 g. Z przyst. PKS Złatna dochodzimy do wylotu doi. Straceńca, który wpływa do pot. Złatna z lewej (orogr.) strony. Skręcamy w dolinę ciągnącą się na pd. wsch. mijamy zabudowania góralskie po drugiej stronie potoku i dochodzimy

Z osiedla Ciapków w dol. Złatnej przez Długi Gron

Bez znaków, ok. 2 g. Z przyst. PKS Złatna dochodzimy do wylotu doi. Straceńca. Jest to potok wpływający do pot. Złatna z lewej (orogr.) strony w osiedlu Ciapków. Od wylotu doliny podchodzimy na pd. na grzbiet, zostawiając po lewej ręce

Z przeł. Glinka (Ujsolskiej)

Bez znaków, 1,5 g. Z przełęczy bardzo stromą przecinką graniczną na pn. przez Pietkulę do punktu gdzie grzbiet już zbacza na zach., a następnie znów ku pn. na Jaworzynę (1045 m). Z niej widoczną już halą na Krawców Wierch. Spiętrzenie

Z górnego końca Glinki

Bez znaków, ok. 2 g. Z ostatniego przyst. PKS Glinka, idziemy drogą na wsch. w kierunku granicy. Droga wiedzie prawym (orogr.) brzegiem potoku, u krańca wsi przechodzi na lewy, lecz wkrótce znów wraca na prawy, Od tego miejsca idziemy jeszcze

Z Glinki przez Kubiesówkę

Bez znaków, 1,2 — 1,5 g. Z przyst. 119 PKS Glinka GRN u wylotu doi. Smerekówki Wielkiej kierujemy się na pn. na bezleśne pd. zbocze Kubiesówki. Ścieżka kilkoma zakosami trawersuje je, mijając kilka osiedli i ukosem na wsch. wychodzi na