Z Żywca przez Grójec, Juszczynę i Przybór

Zn. żółte, później niebieskie, ok. 5—5,25 g. Z przyst. PKS w rynku idziemy ul. Zamkową koło kościoła paraf, wspólnie ze zn. niebieskimi (nr 147) do parku. Główną aleją parkową dochodzimy do drogi, nią w prawo i dochodzimy do kładki na

Z Radziechowych Wieprza

Zn. niebieskie, ok. 4—4,75 g. Z przyst kol. Radziechowy Wieprz idziemy drogą na wsch., przekraczamy Sołę i za nią skręcamy na pd. przez wieś Wieprz. Można zaraz za rzeką skręcić polną drogą i idąc po przekątni skrócić sobie drogę. Nie

Z Sopotni Wielkiej przez Kotarke

Zn. niebieskie, później bez znaków, ok. 1,25—2 g. Od przyst. PKS koło st. tur. idziemy na pd. w głąb doliny za zn. niebieskimi (nr 132). Mijamy szkołę, a następnie mostem przechodzimy na lewą (orogr.) stronę potoku i minąwszy rozszerzoną równinną

Z Jeleśni przez Sopotnię Małą i Słowiankę

Zn. żółte, później bez znaków, a następnie zn. niebieskie, 4,25-4,5 g. Ze st. kol. za zn. żółtymi (nr 140) do Sopotni Małej, aż do gajówki powyżej wsi, gdzie zn. żółte opuszczają w lewo dolinę (ok. 2 g.). Stąd idziemy dalej

Z Jeleśni przez Sopotnię Małą i pn. ramieniem

Zn. żółte, 142 później niebieskie, ok. 4 g. Ze st. kol. za zn. żółtymi (nr 140) do Sopotni Małej do miejsca, gd«ie w środku wsi odchodzą w prawo zn. niebieskie na przełęcz między Przyborem a Kiczorą. Za zn. niebieskimi idziemy

Z Sopotni Wielkiej

Zn. czarne, później niebieskie, ok. 2 g. Z końcowego przyst. PKS tuż koło st. tur. PTTK przekraczamy Sopotniański Pot. tuż nad wodospadem i minąwszy zabudowania, podchodzimy polną drogą na zach. pnąc się na wsch. stoki ramienia Romanki. Wkrótce osiągamy las

Z Jeleśni przez Sopotnię Małą

Zn. żółte, ok. 4—4,25 g. Ze st. kol. idziemy na pd. w kierunku centrum wsi i po ok. 1,5 km,przy rozgałęzieniu skręcamy w prawo na pd. zach. na drogę do Sopotni Małej. Po dalszych 3 km marszu nad Sopotniańskim Pot.,

Romanka

Wyniosły i majestatycznie przedstawiający się z dol. Soły masyw przyciąga oczy wspaniałą szatą leśną, pokrywającą jego strome stoki. Masyw Romanki wyrasta na pn. z grzbietu granicznego i oddzielony jest od Lipowskiej halną przełęczą Pawlusią. Swymi dwoma wierzchołkami, niższym pd., zalesionym

Z Węgierskiej Górki przez Żabnicę

Zn. niebieskie, ok. 1,5 — 2 g. Ze st. kol. do wylotu doi. Żabnicy za zn. czerwonymi (nr 125). Gdy zn. czerwone skręcą ostro w lewo obok samotnej chaty na stok Grójca (612 m) porosłego tu i ówdzie jałowcami, my

Prusów

Wybitny szczyt w bocznym pn.-zach. odgałęzieniu grzbietu Lipowskiej, oddzielającego doi. Żabnicy od dol. Milowskiego Pot. Dzięki licznym polanom, szczyt ten ma bardzo dobre warunki narciarskie i długie zjazdy, zwłaszcza w kierunku pn.-zach. w stronę Ciśca i Węgierskiej Górki. Z polan