Ze schr. na Hali Miziowej przez przel. Glinne na Szelust

Zn. zielone, ok. 2,25 g. Ze schroniska, obchodząc z prawej strony stację meteorologiczną obniżamy się nieco w pd.-wsch. kąt hali. Ścieżka wiedzie teraz lasem prawie poziomo, z jednym niedługim podejściem i wyprowadza na ramię Koziego Grzbietu. W prawo do góry

Ze schr. na Hali Miziowej na szczyt

Zn. niebieskie, ok. 1/2 g. Ze schroniska zwracamy się wprost na pd. i pokonawszy pierwszą stromiznę skręcamy ukosem w prawo i podchodzimy zapadliną stoku, a osiągnąwszy jej górny koniec skręcamy w lewo na łagodną kopułę szczytową. Dołączamy tu do zn.

Ze schr. na Hali Miziowej na szczyt

Zn. żółte, ok. 40 min. Ze schroniska kierujemy się na pd. wsch. ścieżką podchodzącą ukosem w lewo na pn. stok kopuły szczytowej Pilska. Wznosimy się łagodnie najpierw lasem coraz rzadszym, później wśród kosodrzewiny, a następnie skręcamy ostro w prawo koło

Z Korbielowa przez Polankę i Walaczową

Zn. zielone, później czerwone, ok. 2,75 g. Ze schr. PTTK idziemy drogą na pd. w stronę przeł. Glinne. Po ok. !4 g. wspólnie ze zn. czerwonymi skręcamy w prawo wśród domów. Podczas, gdy zn. czerwone skręciły już w prawo na

Z Korbielowa przez polany Dzioblik i Buczynkę — główny szlak beskidzki

Zn. czerwone, ok. 2,5 g. Ze schr. PTTK idziemy drogą na pd. w stronę przeł. Glinne, lecz wkrótce skręcamy w prawo wśród domów i drogą polną zaczynamy podejście ku zach. stokami Baścikówki, a następnie skręciwszy nieco młodnikiem na pd. zach.

Z Korbielowa przez przeł. Przysłopy

Zn. niebieskie, później 162 czarne, ok. 2,75 —3 g.Ze schr. PTTK u wylotu doi. Buczynki drogą na pd. zach. wspólnie ze zn. żółtymi. Przy rozgałęzieniu dróg rozstajemy się z nimi i koło gajówki skręcamy w prawo. Trzymając się niedużego strumienia

Z Korbielowa przez Buczynkę

Zn. żółte, ok. 2—2 16 g. Ze 161 schr. PTTK u wylotu doi. Buczynki idziemy na pd. zach. wspólnie ze zn. niebieskimi (nr 162) na przeł. Przysłopy, a gdy koło gajówki skręcą w prawo, idziemy nadal w głąb doi. Buczynki,

Z Korbielowa (dolna część) przez przeł. Przysłopy

Zn. żółte, później czarne, ok. 2,5—3 g. Z przyst. PKS Krzyżówka (w pobliżu połączenia się pot. Krzyżówka z pot. Glinnym) w dolnej części Korbielowa podchodzimy w kierunku zach. na bezleśny stok bocznego grzbietu Labesówki. Pnąc się ścieżką nad potokiem dochodzimy

Z Krzyżowej

Zn. czarne, ok. 3,25 g. Z przyst. PKS Krzyżowa II zn. czarne wiodą nas między domami w głąb dolinki bocznego potoku. Niebawem przekraczamy go, lecz wkrótce opuszczamy, wkraczamy w las i zaczynamy podchodzić na bezleśną część grzbietu, który osiągamy na

Z Sopotni Wielkiej przez dol. Cebuli

Zn. niebieskie, później 158 bez znaków, ok. 3 g. Z przyst. PKS koło sklepu i st. tur. PTTK idziemy w głąb doliny na pd. za zn. niebieskimi (nr 132, z początku— do szkoły, wspólnie z zielonymi) i dochodzimy do ujścia