Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 
MEN

• koniec 1. półrocza - 22.01.2017 r.
• terminy zebrań z rodzicami
08.09.2016 r.
27.10.2016 r.
15.12.2016 r. – poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych
26.01.2017 r.
30.03.2017 r.

18.05.2017 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych
21.06.2017 r.
• dni wolne od zajęć na mocy rozporządzenia MEN z 6 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego:
31.10.2016 r.,
02.05.2017 r.,
04-05.05.2017 r.
16.06.2017 r.

Egzaminy gimnazjalne 19-21 kwietnia 2017 r. 

 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

 

LP

UROCZYSTOŚĆ

 

TERMIN

MIEJSCE

ODPOWIEDZIALNI

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.

szkoła

A.Odyniec
S.Lewandowska

2.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września 2016 r.

szkoła

G. Nowak

A. Sykała

3.

Dzień Profilaktyki dla klasy pierwszej

wrzesień 2016r.

szkółka leśna w Mariance

B. Czahajda

Wychowawca kl. I

4.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

26 września 2016 r.

szkoła

J. Jurek

M. Jankowiak-Mrozińska

S. Lewandowska

D. Marek- Kurpanik

6.

Akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym:

- udział w kampanii edukacyjnej „Mądrze kupujesz i segregujesz- odpady redukujesz”

 

- Sprzątanie świata

 

- „Moja szkoła świeci słońcem”

 

- Wiosna  bez płomieni

 

- Dzień Ziemi

 

 

13 września 2016 r.

16 września 2016 r.


22 września 2016 r.

 

marzec-kwiecień 2017 r.

 

24 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

gmina Brody

szkoła

szkoła

gmina Brody

 

 

A. Hajdul

I.Mrowińska

D. Szafrańska

M. Rudnicka

7.

Międzygimnazjalna sesja językowa

listopad 2016 r.

szkoła

S. Lewandowska,

A. Odyniec

M. Jankowiak-Mrozińska

D. Marek- Kurpanik

8.

Dzień Zdrowego Śniadania

 

9 listopada 2016 r.

szkoła

Rada Rodziców

 

 

9. 

Święto Niepodległości

10 listopada 2016 r.

szkoła

R. Janczewski

A. Odyniec

B. Mickiewicz

10.

Jasełka 
Spotkania opłatkowe

22 grudnia 2016 r.

szkoła

A. Kilian

Wychowawcy klas

11.

18 – stka Gimnazjum

Styczeń/luty 2017 r.

szkoła

Rada Pedagogiczna

12.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

luty 2017 r.

szkoła

nauczycielki informatyki

13.

Ostatki

23 lutego 2017 r.

szkoła

SKC i SU

14.

Dzień Patrona

Święto Samorządności

21 marca 2017 r.

 

szkoła

 

R.Janczewski

S.Lewandowska

A.Sykała

 SU

15.

3 – Maja („Bieg na biało-czerwono”)

Dzień Sportu

28 kwietnia 2017 r.

szkoła

 

A.    Stróż

K. Kierowski

 

16.

Festiwal Nauki „Czytam, klikam, nie błądzę”

 

20 czerwca 2017 r.

szkoła

 

SU

Rada Rodziców

Poloniści

Nauczyciele informatyki

17.

Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

21 czerwca 2017 r.

szkoła

  R. Kochanowski

18.

Pożegnanie klas III.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017  r.

szkoła

Wychowawcy klas II: