HTML clipboard
DYREKTOR SZKOŁY
mgr
Barbara Czahajda

WICEDYREKTOR
mgr
Grażyna Nowak

WICEDYREKTOR
mgr Bernardeta Mickiewicz 
 
mgr Barbara Czahajda - pedagog
mgr Roman Janczewski - historia, WOS
mgr Małgorzata Jankowiak - Mrozińska - j. angielski
mgr Krzysztof Kierowski - wychowanie fizyczne, WOS
mgr Anna Kilian - religia, WDŻ
mgr Bernadetta Kindrat - Powroźniak - j. niemiecki, j.angielski
mgr Robert Kochanowski - edukacja techniczna, matematyka, EDB
mgr Stanisława Lewandowska - język polski, język angielski
mgr Lichodziejewska Renata - psycholog
mgr Dorota Marek - Kurpanik - j. niemiecki
mgr Ilona Mrowińska - biologia
mgr Bernardeta Mickiewicz - muzyka, plastyka, informatyka, edukacja artystyczna
mgr Grażyna Nowak - matematyka, fizyka
mgr Ewa Nowak - Sachar - matematyka
mgr Aniela Odyniec - język polski,
mgr Janusz Stefańczak - wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Stróż - wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Sykała - chemia, matematyka
mgr Danuta Szafrańska - geografia
mgr Katarzyna Witowska - logopeda