Podstawowe wiadomości dotyczące egzaminów gimnazjalnych więcej...
Wyniki egzaminów gimnazjalnych na przestrzeni lat
HTML clipboard
Rok
Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza
2002
26,33 - stanin niski
20,6 - stanin bardzo niski
2003
28,93 - stanin niżej średni
23,8 - stanin niżej średni
2004
28,6- stanin średni
22,4 - stanin średni
2005
35,55 - stanin wysoki
25,3 - stanin wyżej średni
2006
30,1- stanin niżej średni
22,8 - stanin średni
2007
34,41 - stanin wysoki
27,57 - stanin wysoki
2008
32,4 - stanin wyżej średni
26,88 - stanin średni
HTML clipboard
Rok Część humanistyczna Część matematyczno -
przyrodnicza
Część język obcy
- j. niemiecki
2009 31,53 - stanin średni 26,35 - stanin wyżej średni 34,35 - stanin wyżej średni
2010 30,25 - stanin średni 21,9 - stanin niżej średni 31,82 - stanin wyżej średni
2011 26,41 - stanin wyżej średni 23, 29 - stanin średni 27,32 - stanin średni

Rok

Historia i WOS

Język polski

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski

Język niemiecki

PP

PR

PP

PR

2012

65%
stanin wysoki

71%
 stanin wysoki

36,81%
 stanin niski

54,03 %
 stanin wysoki

57%
stanin niżej średni

98%

-

-

2013

60,21%
stanin
wyżej średni

65,82%
 stanin
wyżej średni

43,51%
stanin
 niżej średni

61,33% 
stanin
wyżej średni

58,69% stanin
 średni

-

69,62%
stanin wysoki

49,15%

2014

55,91%
stanin
niżej średni

67,33%
stanin średni

50,19%
stanin
wyżej średni

53,02%
stanin

wyżej średni

60,93% stanin

średni

95%

57,47% stanin

wyżej średni

35,33%

2015

61,18%

stanin niżej średni

61,12%

stanin średni

45,70%

stanin średni

49,85%

stanin

wyżej średni

63,69%

stanin średni

43,75%

73%

-

 RokHistoria i WOS J. polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka J. angielski PP J. angielski PR J. niemiecki PP
 2016 58,41 %
stanin wyżej średni
69,00 %
stanin średni
50,62 %
stanin wyżej średni
50,62 %
stanin wyżej średni  
 66,73 %
statnin średni
 48,18 % 64,67 %
statnin wyżej średni