Dyrektor Zespołu Szkół w Brodach

mgr Barbara Czahajda

Wicedyrektorki Zespołu Szkół

mgr Grażyna Nowak
mgr Bernardeta Mickiewicz 

Sekretarz Zesołu Szkół 
Wiesława Szul

Główna księgowa Zespołu Szkół 
Maria Czernichowska