O pracy i dawnych przemysłach

Najwcześniej zaczął się rozwijać w Beskidach przemysł drzewny i związane z tym prace. Obejmował on wypalanie węgla, pędzenie smoły, obróbkę budulca, wyrób gontów tzw. szyndziołów (stąd tyle Szyndzielni, Sędzielnych i innych podobnych nazw w górach), desek, przygotowanie tramów do pańskich

Zbójnictwo

Na podłożu nędzy wsi góralskich, osiągającej szczytowe nasilenie w XVI i XVII w., pod uciskiem i wyzyskiem ze strony wielkiej własności, również pod wpływem rosnącej świadomości wśród górali, obok zdecydowanej formy walki z wielmożami, biernego oporu, strajku i jawnych buntów

Bunty chłopów

Przeciwko bezwzględnym wielmożom wystąpili w XVII w. chłopscy przywódcy. Walenty Marszałek z Krzeczowa w okresie 1655—1698 r., mając za sobą chłopów ze Stróży, Pcimia, Lubnia, Krzeczowa, Krzczonowa i Tenczyna, wiódł zaciętą walkę z Warszyckim. Podobną walkę toczył Filip Bolisęga w

Osadnictwo wołoskie i szałaśnictwo

W 2 poł. XVIII w., w wyniku zwiększających się opłat czynszowych i innych wpływów, lasy przynosiły 300 razy większe dochody niż na.początku tegoż wieku. Równocześnie zmieniła się na niekorzyść sytuacja sałasznictwa, a właścicielom lasów śląskich zaczęła się bardziej opłacać racjonalna

Początki osadnictwa na Żywiecczyźnie

Na Żywiecczyźnie, którą pokrywały niemal w całości lasy, przerzedzone nieco w doi. Soły i tu i ówdzie jej dopływów, osadnictwo zapuszczało korzenie najpierw w części pn., a dopiero później w pd. Najwcześniejsze źródłowe wzmianki historyczne o Żywiecczyźnie sięgają początku XIV

Początki osadnictwa w Beskidzie Śląskim

Zanim zapoznamy się z przebiegiem osadnictwa, omówimy zwięźle polityczne losy Śląska Cieszyńskiego. W zaraniu państwowości polskiej obszar ten jest jego częścią, należy również do państwa Bolesława Chrobrego, a więc w XI w. a później przez cały XII w. Okres rozdrobnienia

Na tropie dziejów

Wśród ludów żyjących w dorzeczu Wisły i Soły zaszły w początkach młodszej epoki kamienia (ok. 2500—1700 lat p.n.e.) na tle przechodzenia ze zbieractwa i łowiectwa w prymitywną uprawę roli i pierwociny hodowli — poważne zmiany i przeobrażenia. Były one następstwem

Beskid Średni – przyroda

W jego krajobrazie szata leśna nigdzie nie przedstawia większych zwartych kompleksów. Liczne osiedla i uprawy rolne sięgają wszędzie wysoko, pną się na grzbiety i szczyty, nawet w najwyższej partii. Większe połacie leśne pokrywają wznoszący się nad Myślenicami szczyt Uklejnej, gdzie

Beskid Mały – przyroda

Obszary leśne Beskidu Małego obejmują niemal wyłącznie siedliska lasu dolnoreglowego. Tworzą je dziś zespoły bukowo-jodłowo-świerkowe; niegdyś przeważały lasy bukowe, lecz spustoszyło je wypalanie w mieleszach, bardzo tutaj dawniej rozpowszechnione. Jeszcze dzisiaj w tradycji ludności trwa pamięć o olbrzymich bukach o

Beskid Żywiecki – przyroda

Szatę leśną obszarów od Wielkiej Raczy aż po grupę Babiej Góry cechuje przede wszystkim jej obfitość. Panującym lasem naturalnym jest w dolnym reglu las bukowo-jodłowy z domieszką świerka; w górnym reglu natomiast zaznacza się przewaga świerka. Podobnie jak w Beskidzie